Registrering

Registrering via Ultimate Sport Service

 

Registreringen foregår KUN individuelt. Registrering foretages på Ultimate Sport Service hjemmeside, se nederst på siden.

 

Arrangørerne af Nordisk Masters Atletik Mesterskaber har valgt at samarbejde med Ultimate Sport Service, Ryttermarken 4, 5700 Svendborg ved deltagernes registrering og indbetaling af gebyrer for deltagelse i Mesterskaberne.

 

Ved tilmelding til Mesterskaberne bedes hver enkelt deltager acceptere følgende ved afkrydsning i feltet, "I have read and accept the entry conditions below":

 

Dansk oversættelse:

“Ved min registrering som deltager i Nordic Masters Athletics Championship Stadium i Odense 2016 erklærer jeg, efter mit bedste kendskab og overbevisning, at jeg er ved godt helbred og at der ikke er nogen indvending mod min deltagelse i NMACS 2016 af medicinske årsager. Jeg accepterer det fulde ansvar i tilfælde af uheld, beskadigelse eller skader på mig selv eller mine ejendele ved min deltagelse i Nordic Masters Athletics Championship Stadium i Odense 2016. Jeg giver også mit samtykke til at blive underlagt doping test ved NMACS 2016 ifølge WADA/Anti.-Doping Danmark bestemmelser, hvis jeg bliver udvalgt til test.”

 

Du bedes udfylde skemaet "Entry information" på Ultimate Sport Services hjemmeside for at deltage i Nordiske Masters Atletik Mesterskaber.

Bemærk at felter markeret med (*) er obligatoriske og skal udfyldes.

 

Ved forespørgsler venligst kontakt Nordiske Masters Atletik Mesterskaber v/ Odense Atletik/OGF:

 

Har du spørgsmål eller har du konstateret et problem med din betaling online, bedes du kontakte Ultimate Sport Service:

  • mail@ultimate.dk
  • Tlf.: (+45) 7026 5252
  • Åbningstid: Mandag – fredag 10:00-15:00

 

Alle priser og afgifter vedr. dette arrangement er i EURO (EUR) incl. moms, med undtagelse af ”entry fee” der ikke er moms belagt.

 

Se venligst siden "Deltagergebyr".

 

(Den enkelte deltager bedes foretage sin personlige tilmelding senest den 1. juni 2016 kl. 24.00. på Ultimate Sport Service hjemmeside - Bemærk at eftertilmelding er åben indtil 17. juni 2016 til forhøjede deltagergebyrer! )

PR. 18. JUNI 2016: TILMELDING ER LUKKET!

 

 

HUSK: At medtage din kvittering fra Ultimate Sports til NMACS 2016 - forevis din kvittering ved registrering i Teknisk Informations Center.

Bemærk at tilmeldinger modtaget pr. 2. juni 2016 og herefter er bindende.

Registration via Ultimate Sport Service

 

Registration has to be done ONLY individual.Registration has to be done on Ultimate Sport Service website, see below.

 

The event organizer of Nordic Masters Athletics Championship Stadium has decided to collaborate with Ultimate Sport Service, 4 Ryttermarken, 5700 Svendborg on registration and handling of the payment from the competitors for their participation in the Championship.

 

By enrolment every single competitor has to accept the following conditions by ticking off the field "I have read and accept the entry conditions below":

 

“By registration as a participant in the Nordic Masters Athletics Championship Stadium in Odense 2016 I declare that, to the best of my knowledge and belief, I am in good health, and that there is no objection against my participation in NMACS 2016 on medical reasons. I accept full responsibility in case of accident, injury or damage to myself or my property by my participation in the Nordic Masters Athletics Championship Stadium in Odense 2016. I also give my consent to be subject to drug testing at NMACS 2016 as per WADA/Anti.-Doping Denmark regulations, if should be selected to do so.”

 

Please enter your data in the form "Entry information" on the website of Ultimate Sport Services to enter for the Nordic Masters Athletics Championship Stadium.

 

Notice that the fields marked with a star (*) are compulsory and have to be filled.

 

Enquiries about the event please contact: Nordic Masters Athletics Championship Stadium – Odense Atletik/OGF:

 

Do you have a question or are you experiencing a problem about your payment online, then contact Ultimate Sport Service:

  • mail@ultimate.dk
  • Phone: (+45) 7026 5252
  • Opening hours: Monday - friday 10:00-15:00

 

All prices and fees in this event are in EURO (EUR) incl. VAT with the exception of the entry fee which is not assigned by the laws of VAT.

 

Please look at the page "Fee for your participation".

 

(We ask every single competitor to sign up personally not later than 12.00 PM, June 1st 2016. Please use the website - Please notice that final registration is open until June 17th 2016, fees are increased!)

PER JUNE 18TH 2016: REGISTRATION IS CLOSED!

 

Remember: Please bring your receipt from Ultimate Sports to NMACS 2016 - show your receipt at the registration in the Tecnical Information Center.

Please notice that enrolments received per June 2nd 2016 and afterwards are binding.

© 2015