Velkommen til NMACS 2016 - Welcome to NMACS 2016

Velkommen til NMACS 2016

 

Det er en stor glæde for mig, på vegne af DAF/Masters Komité, at vi igen kan byde alle nordiske masters/veteraner velkommen til Danmark til et nordisk mesterskab for masters.

 

Vi forventer at rigtig mange masters fra Finland, Sverige, Norge og Island vil komme til Danmark og konkurrere med en masse danske masters i løb, spring, kast og kapgang.

 

Alt er ved at blive gjort klar til at tage imod dig og din familie og dine mange sportskammerater.

 

Jeg ønsker at tage disse linjer med til en tak til Odense Atletik/OGF, fordi de har påtaget sig det store ansvar at være værter for de bedste masters i hele Norden på det dejlige Odense Atletik stadion.

 

Den kæmpe indsats, som de mange frivillige leverer for at gøre dette nordiske mesterskab uforglemmelig for alle deltagere, bør værdsættes meget højt. Det samme bør den uvurderlige støtte, som Odense Atletik har fået fra alle lokale myndigheder og sponsorer samt Odense Kommune.

 

Jeg ønsker alle velkommen og gode og fair konkurrencer for alle.

 

Knud Høyer

 

Formand for Masters Komite

Dansk Atletik Forbund

Kære masters atleter,

 

Det er en stor glæde for Odense Atletik/OGF at byde Jer velkommen til de Nordiske Masters Atletik Mesterskaber 2016.

 

Vi glæder os til at se Jer i vores vidunderlige by og håber at det bliver en fantastisk oplevelse.

 

Odense er Danmark 3. største by med knap 200.000 indbyggere og har en meget lang historie.

 

Byen er rig på kultur og tilbyder forskellige oplevelser for hele familien.

 

De første historiske dokumenter kan dateres helt tilbage til vikingetiden i 988 og navnet “Odense” betyder også “Odins helligdom”.

 

For at få en tur igennem Odense centrum kan du downloade denne app - http://andersensodense.dk/da og få indblik i byens historie sammen med HC Andersen.

 

Atletikklubben blev også stiftet tilbage i 1880, blot 5 år efter H.C. Andersens død og er Odenses ældste nulevende idrætsforening.

 

Odense Atletik/OGF har igennem de seneste år arrangeret mere end 10 nationale mesterskaber i atletik og afholdt Europa-cup for landshold 2 gange, samt Nordiske mesterskaber for junior 2 gange.

 

Vi har åbnet for din registrering via vor website.

 

På website kan du finde yderligere information om stævnet, byen og indkvartering.

 

 

Vi ses snart i Odense!

 

Hans-Henrik Grabe

 

Formand for Odense Atletik/OGF

Welcome to NMACS 2016

 

It is a great pleasure for me, on behalf of DAF / Masters Committee that we once again can offer all Nordic masters / veterans welcome to Denmark for the Nordic Masters Athletics Championship Stadium.

 

We expect that many masters from Finland, Sweden, Norway and Iceland will come to Denmark to compete with a lot of Danish masters in running, jumping, throwing and track/road walking. Everything is being readied to welcome you and your family and your many sport companions.

 

I want to take these lines to thank Odense Athletics/OGF, because they have assumed the great responsibility to host the best masters in the Nordic countries, on the lovely Odense Athletics Stadium.

 

The enormous efforts delivered of the many volunteers to make this Nordic championship memorable for all participants, should be valued very highly. The same should be the invaluable support that Odense Athletics have received from all the local authorities and sponsors as well as Odense Municipality.

 

I wish you all a warm welcome and good and fair competition for all.

 

Knud Høyer

 

President of Danish Masters Committee

Danish Athletics Federation

Dear Masters athletes,

 

It is a great pleasure for Odense Track Club to welcome you to the Nordic Masters Athletics Championship Stadium 2016.

 

We are looking forward to seeing you in our wonderful city and hope it will be a fantastic experience.

 

Odense is the 3rd largest city in Denmark with almost 200,000 inhabitants and has a very long history. The city is rich in culture and offers different kinds of experiences for the whole family.

 

The first historical documents dates back to Viking age, back in 988 and the city name “Odense” also means " Odins sancturary" .

 

To get a tour around the center part of Odense, you can download the app - http://andersensodense.dk/en and get an insight about the history of Odense with Hans Christian Andersen.

 

Our Athletic Club was founded back in 1880, just five years after HC Andersens’ death and Odenses oldest sports club.

 

Odense Track Club has, during the recent past years, organized more than ten national championships in track and field, two European cups for national teams and two Nordic championships for juniors.

 

We have opened the Registration, which you can access through our website.

 

On the website you will find additional information about the event, the city and accommodation.

 

See you soon in Odense !​

 

Hans-Henrik Grabe

 

President of Odense Athletics/OGF

© 2015