Parkering i Odense - Parking in Odense

 

Velkommen til OdenseParkering!

 

Informationerne i OdenseParkering er vejledende. Tjek den stedlige skiltning for aktuelle og detaljerede vilkår.

 

Farven på ikonerne angiver, hvor mange ledige pladser der er på parkeringspladsen. Bemærk, at oplysninger på ikonerne bliver løbende opdateret.

 

  • 0-2 ledige pladser
  • 3-9 ledige pladser
  • 10+ ledige pladser
  • Ingen livedata
  • Udenfor åbningstid
  • Midlertidigt/permanent nedlagt

 

Wellcome to OdenseParkering!

 

Informations in OdenseParkering are intended to be used as a guide. Please check the local signs for actuel and detailed conditions.

 

Please notice that the colour af the icons indicate the number of free parking spaces. Please notice, that the informations on the icons are updated.

 

  • 0-2 free spaces
  • 3-9 free spaces
  • 10+ free spaces
  • No online data
  • Outside business hours
  • Temperary/permanent closed

© 2015